Hồ sơ nhập học
Tại Trung tâm HTGDHN Khai Trí Vĩnh Phúc

  • Trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày  01/06/2022 tại địa chỉ: 
  • TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT KHAI TRÍ - CƠ SỞ 3
  • Địa chỉ: Số 349 Đường Trường Chinh - Phường Đồng Xuân - Tp Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Hotline: 028 3518 0253 - 028 3792 1199 

Những thủ tục cần thiết khi đưa trẻ đến học tập như sau:
Bán trú:
1/ Một đơn xin nhập học (theo mẫu nhà trường) 
2/ Một bản sao khai sinh hợp lệ
3/ Một bản photo hộ khẩu thương trú (Có chứng thực sao y)
4/ Bản chứng nhận sức khỏe tâm lý của các bệnh viện nhi, hay xác nhận khuyết tật tại địa phương.
5/ Một tấm hình cá nhân của bé.
6/ Bảng câu hỏi lượng giá học sinh dành cho phụ huynh . Tải file mẫu tại đây
Nội trú:
Gồm các mẫu của học sinh bán trú và bổ sung các mẫu sau đây:
1/ Đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhập học của trung tâm. Tải file mẫu tại đây
2/ Giấy cam kết. Tải file mẫu
3/ Hồ sơ học bạ nếu đã học hòa nhập tại các trường phổ thông hòa nhập.

Thong ke
back_to_top