Tầm nhìn:

Hệ thống Khai Trí là một mạng lưới của những cá nhân chung giá trị, cùng chia sẻ những ý tưởng và huy động nguồn lực cho các chi nhánh trong hệ thống. Hệ thống Khai Trí là một cộng đồng sống và làm việc dành cho các trẻ tự kỷ tại Việt Nam. Hệ Thống Khai Trí hướng đến sứ mệnh làm cho mỗi trẻ tự kỷ khi đến với Khai Trí đều được hạnh phúc, an toàn, tiến bộ, hướng đến mục tiêu hòa nhập cộng đồng, là người có ích cho xã hội.

Mục tiêu:

  • Khai Trí: Khai thông trí tuệ, Khai tâm.
  • Tất cả Trẻ tự kỷ đến với Khai trí đều được hỗ trợ.
  • Ngôi trường: An toàn - Hạnh phúc - Tiến bộ

Nhiệm vụ:

  • Trẻ tự kỷ được tạo cơ hội đến trường mọi độ tuổi đời, tuồi phát triển, tiếp cận phương pháp trị liệu hoạt động và can thiệp giáo dục khoa học.
  • Học sinh Tự kỷ giảm khó khăn, sống hạnh phúc_ hòa nhập cộng đồng, tiến tới là người có ích cho xã hội.
  • Gia đình và xã hội giảm gánh nặng.
Thong ke
back_to_top