Học sinh xuất sắc của Trường

Đối với trẻ tự kỷ can em vừa được can thiệp giáo dục vừa trị liệu cảm giác, tâm lý vận động, ngôn ngữ, hành vi với sự hỗ trợ tích cực của giáo viên chuyên viên đa ngành ...Vai trò của phụ huynh:

A – Phối hợp chặt chẽ với giáo viên
1/ Thống nhất cùng thực hiện biện pháp giáo dục và dạy dỗ giống nhau. Nếu không, con bạn sẽ rối loạn hơn vì không biết theo ai khi cách dạy trái ngược nhau.
2/ Trao đổi với giáo viên hàng ngày để biết những điều con đã làm được ở trường và tiếp tục tác động khi trẻ ở nhà. Báo với giáo viên những gì con bạn làm đuợc ở nhà.
3/ Đồng hành với giáo viên để dạy con. Không khoán trắng cho nhà trường.

B – Rèn luyện kỹ năng dành cho cha mẹ để nuôi dạy trẻ tự kỷ
1/ Nếu con chưa biết nói phải dạy trẻ nhai, nuốt, lấy nước bằng lưỡi, tập cho trẻ chơi với môi miệng, tạo tiếng kêu các con vật, phát âm. Mỗi ngày như gieo hạt ta cứ cung cấp từ, kiến thức cho trẻ, đủ vốn kiến thức, khi não kết nối với bộ máy phát âm trẻ sẽ biết nói.
Quan hệ hãy tạo cho con :
- An toàn.
- Gắn bó
- Vui thích
- Tôn trọng
- Có mặt, gần gũi

Bài viết liên quan

Học sinh xuất sắc của Trường

25/04/2022

Học Sinh Lớp Phát triển toàn diện Trường Khai Trí

Học sinh xuất sắc của Trường

25/04/2022

Học Sinh Lớp Phát triển toàn diện Trường Khai Trí

Học sinh xuất sắc của Trường

25/04/2022

Học Sinh Lớp Phát triển toàn diện Trường Khai Trí

Thong ke
back_to_top